header
בנק HSBC
 
הפרויקט בבנק HSBC סימן את התחלתה של המהפכה בעולם המיזוג המרכזי. בבנק הותקנה מערכת אינוורטר VRS. המערכת עובדת על מנוע אחד שאליו מחוברות יחידות עצמאיות. הדבר מאפשר את קביעת עוצמת פעולת המנוע על פי כמות היחידות הפעולות ורמת הקירור הנדרשת בכל יחידה. כתוצאה מכך ניתן לחסוך באנרגיה ובעלויות החשמל. את תעלות האוורור של המערכת ניתן לעצב כך שיהיה ניתן לראות אותן. במידה ולא מעוניינים שהתעלות יראו ניתן גם ליצור תעלות אוורור נסתרות.

HSBC בנק
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר