header
הבנק הבינלאומי
 
הבנק הבינלאומי

בפרויקט של הבנק הבינלאומי הותקנה מערכת מיני מרכזית רגילה. המערכת מחוברת למנוע קירור אחד, מנוע זה אחראי על אספקת האוויר לתעלות האוורור הממוקמות מעל התקרה והתאורה של חלל החדר. כדי שהאוויר הקר יגיע בצורה האופטימאלית לכל חלקי החדרים השונים הותקנו תריסים במקומות אסטרטגיים והם מהווים נקודות חיבור בין האוויר העובר בתעלות לחלל אותו המערכת צריכה לקרר.
המנוע של המערכת פועל על מים- צ'ילר. זאת בניגוד למזגנים קטנים אשר פועלים על גז. הדבר נעשה מכיוון שמדובר בחלל גדול אשר היה מאלץ לבצע תחלופות של גז לעיתים תכופות.
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר