header
מזגן אינוורטר
 
מזגן אינוורטרמזגן אינוורטר הינו מזגן מתקדם וחסכוני יותר ממזגן רגיל – ועל כן עלותו בדרך כלל גבוהה יותר. 
לשם ההשוואה, למזגן רגיל יש מערכת ויסות אוטומאטית שתפקידה להביא את הטמפרטורה לטווח הרצוי ולאחר מכן המערכת מגיעה למצב אוטומטי של כיבוי, עד שתידרש להוריד שוב את הטמפרטורה; כך המערכת נכבית ונדלקת לסירוגין.
במזגן אינוורטר מדובר בשיטה לפיה עוצמת הקירור מספקת את הטמפרטורה הרצויה באופן קבוע, בפעולה רציפה וללא כיבוי והדלקה אוטומטיים לסירוגין של המערכת, דבר המקנה חיסכון בחשמל; ההדלקה והכיבוי יוצרים צריכה נקודתית גבוהה של חשמל ולכן פעילות רציפה של המערכת עדיפה.
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר